Landhuis Het Koetshuis

Landhuis Het Koetshuis is een vrijstaande woning op een bouwvlak van 4.000 m². Dit bouwvlak is gescheiden van het voor publiek toegankelijk deel van het landgoed. Het maximale bovengronds volume bedraagt maximaal 1.250 m³ en een eventuele onderkeldering van de bebouwing is toegestaan zonder dat dit wordt meegerekend in het bouwvolume.

Bij beschouwing van Het Koetshuis kunt u zien dat het bestemmingsplan veel ruimte laat voor realisering voor een flink volume aan bijgebouw. Hierdoor kan aan vrijwel ieders behoefte tegemoet worden gekomen.

Het Koetshuis heeft een redelijk hoge gevel. Met een maximaal toegestane goothoogte van 4,5 meter (aan de voorgevel minimaal 4 meter) en een maximale nokhoogte van 9 meter is een markant volume geschapen, dat zich manifesteert naast de centraal gelegen Rentmeesterswoning De Hooge Bank.

De nokrichting dwars op de voorruimte verzacht het beeld en laat meer ruimte voor groen rondom het pand. De dakhelling van het hoofddak is 45 graden, de helling van de wolfseinden en de schilden bedraagt tussen de 45 en 60 graden. De maximale inhoud bedraagt 1.250 m³ inclusief de aanbouwen.
Er mag 150 m2 aan bijgebouwen worden gerealiseerd.

Landhuis Het Koetshuis wordt gerealiseerd door Architraaf Architecten- en ingenieursbureau BNA.

FAQ items aan het laden...