Inrichtingsvisie van Landgoed De Hooge Bank

De inrichtingsvisie van Landgoed De Hooge Bank (Klik voor Google Maps) is de basis voor de ontwikkeling van het landgoed.
Het landgoed vormt een verbinding tussen het Drongelens Kanaal en de Loonse en Drunense Duinen in het zuiden en het Vlijmensch Ven in het noorden. Van noord naar zuid wordt de inrichting steeds opener om aan te sluiten op de gebiedskenmerken.

Landgoederen worden vaak gekenmerkt door zichtlanen. Vanuit de bestaande Nieuwkuijkseweg is een lange zichtas naar het toekomstige hoofdhuis gecreëerd.

Bos, heide, parkachtig landschap, vennen en poelen en grote lange moerasoevers omgeven door bloemrijk grasland zorgen voor een divers landschap dat aantrekkelijk is voor een gevarieerde flora en fauna.
In het bestaande bosgebied grenzend aan het landgoed is de das een graag geziene gast. Zeer tot genoegen van de vrijwilligers van Dassengroep Brabant liggen vlak in de buurt van het landgoed 2 dassenburchten. In de omgeving daarvan is dan ook sterk ingespeeld op de wensen van de das. De toekomst van deze zeldzame, eigenwijze en markante bewoner is veiliggesteld door de aanleg van een tweetal extra dassentunnels naast de twee reeds bestaande. Om de leefomgeving van de dassen niet te veel te verstoren, leiden de wandelpaden de recreanten op een slimme manier weg van de dassenburcht.

De vennen, poelen en moerasoevers dragen bij aan het afvlakken van de sterke schommelingen in de grondwaterstand ter plaatse van De Hooge Bank. Daardoor kunnen meer soorten planten en dieren een goed bestaansrecht krijgen op en rondom het landgoed en wordt verdroging tegengegaan.

De vier woningen staan in het meest beschutte deel van het landgoed in de coulissen van de bestaande bossen. Drie woningen staan geclusterd rondom een statig plein en het hoofdhuis ‘De Hooge Bank’ staat op enige afstand. Vanuit de ruime particuliere tuinen heeft men zicht over de open delen en de vennen van het landgoed. De woningen hebben ieder een eigen thema, verwijzend naar het Brabantse platteland. Ze kennen een grote ontwerpvrijheid binnen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Vanuit de rood voor groen regeling zal 90% van het landgoed opengesteld worden voor bezoekers, tenzij ze in bepaalde perioden de natuur kunnen verstoren.

Over het landgoed vormt een lang fietspad door de natuur en tussen de vennen door een veilig alternatief voor de Nieuwkuijkseweg. Vanaf het fietspad langs het Drongelens Kanaal van Den Bosch naar Waalwijk kan via het landgoed naar de rustige Vliedbergweg worden gefietst, om vervolgens uit te komen op de rustige Heidijk die de Langstraat dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen met elkaar verbindt.

Vrij wonen in het groen. Een locatie van rust en ruimte en toch alle voorzieningen dichtbij… Verbeeld u eens… Voor de (toekomstige) bewoners rust en ruimte op een toplocatie. Voor fietsers een prettige doorsteek vanaf de Vliedbergweg richting het Drongelens Kanaal.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inrichting van Landgoed De Hooge Bank en de plaatsing van de huizen.
Het rode cirkeltje van het groepje van drie landhuizen geeft het perceel voor De Rentmeesterswoning weer wat nog te koop is. Het landhuis De Rentmeesterswoning wordt een vrijstaande woning op een bouwvlak van 4.000 m². Dit bouwvlak is gescheiden van het voor publiek toegankelijk deel van het landgoed. Er mag maximaal 1.250 m³ bovengronds volume worden gebouwd met daar bovenop een flink deel vergunningsvrije bebouwing. Daarnaast staat het bestemmingsplan een bijgebouw van 150 m² toe. En tenslotte mag de bebouwing geheel worden onderkelderd.